video performance realizado como divertimento a partir de un taller informe de objeto/performance y basado en Semiotics of the Kitchen de Martha Rosler. Grabado el domingo 24 del 2010 en Baldaio, Costa da Morte, Galicia // a video performance made as a divertimento, after Martha Rosler's Semiotics of the Kitchen and an object/performance workshop. Recorded Sunday 24, 2010 in Baldaio, Costa da Morte, Galicia

 

back/atrás